Gemaakt met Berta


  1. Een stereo met de driehoek van het kastelenplein als handvat. Op de stereo zijn jongeren afgebeeld die de drie belangrijkste activiteiten van het jongerencentrum uitvoeren.

    Uit de box van de stereo komen geluidsgolven waarin lijntekeningen van  de jongeren kinderen verwerkt zijn.

    De hand die de stereo vasthoudt verwijst naar de groep vrijwilligers die het centrum als het ware dragen. 

    2015


it's time to create
some sections